Izložba
Dom > Izložba > Sadržaj
Šta je gasna hromatografija? hplc instrument
- May 27, 2016 -

Šta je gasna hromatografija?


Gasna hromatografija (GC) je česta vrsta hromatografije koja se koristi u analitičkoj hemiji za odvajanje i analizu jedinjenja koja se mogu ispariti bez dekompozicije. Tipične upotrebe GC uključuju ispitivanje čistoće određene supstance ili odvajanje različitih komponenti smeše (mogu se odrediti i relativne količine takvih komponenti). U nekim situacijama, GC može pomoći u identifikaciji jedinjenja. U preparativnoj hromatografiji, GC se može koristiti za pripremu čistih jedinjenja iz smeše.

 


ALWSCI obezbeđuje bočice sa autosamplerima od 10ml, 20ml posebno za gasnu hromatografiju, i dostupni su i crimp & screw neck.

 

S poštovanjem,

ALWSCI tim